Bartłomiej Zakręta

Aplikant radcowski Bartłomiej Zakręta  jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Opolskim. Aktualnie jest uczestnikiem studiów podyplomowych na kierunku zamówienia publiczne.

 

Głównym obszarem jego działalności jest pomoc w dochodzeniu odszkodowań od ubezpieczycieli z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy oraz błędów medycznych.

 

W Kancelarii odpowiada za sprawy z zakresu prawa medycznego, zajmując się zagadnieniami związanymi z odpowiedzialnością dyscyplinarną i prawnokarną   lekarzy oraz personelu podmiotów świadczących opiekę zdrowotną. Aplikant radcowski Bartłomiej Zakręta zajmuje się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, a także zagadnieniami prawa własności intelektualnej.

 

Posiada doświadczenie związane z problematyką z zakresu prawa rolnego i prawa ochrony środowiska, zdobyte podczas realizacji wielu projektów. Szczególne miejsce w ramach jego praktyki zajmują kwestie związane z prawem zamówień publicznych.

 

Jako pracownik Kancelarii  zajmuje się obsługą klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Ponadto reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

 

Włada językiem niemieckim i angielskim.

powrót