Monika Zieniewicz

Monika Zieniewicz, doradca podatkowy oraz radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Ukończyła również studia podyplomowe Rachunkowość i Podatki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Aktualnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, realizując badania naukowe z zakresu prawa podatkowego oraz prowadząc zajęcia dydaktyczne.

W obszarze jej zainteresowań znajduje się  doradztwo w zakresie planowania podatkowego i optymalizacji podatkowej celem wyboru najkorzystniejszej dla podatnika formy prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedstawienia najlepszego wariantu przeprowadzenia operacji gospodarczych. W swojej działalności wspiera spółki prawa handlowego w sferze przekształceń oraz związanych z tym skutków podatkowych. Ponadto prowadzi sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Jako pracownik Kancelarii  zajmuje się zarówno obsługą klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Reprezentuje Klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Włada językiem niemieckim oraz angielskim.

powrót