Wanda Jurek

Wanda Jurek zarządza sekretariatem kancelarii. Włada językiem niemieckim.

powrót