Aktualności
W tzw. przetargach krajowych (tj. w przetargach, których szacowana wartość jest niższa niż progi unijne) możliwość zaskarżania czynności lub [...]

więcej
Nasza Kancelaria pomaga w prowadzeniu spraw, które związane są z upadłością, w tym upadłością konsumencką.

więcej
Na skutek zmian wprowadzonych do ustawy Pzp w lipcu 2016 r., w tzw. przetargach unijnych (tj. gdy szacunkowa wartość zamówienia jest wyższa niż [...]

więcej
Jak zostało wspomniane we wcześniejszych artykułach, orzeczenie rozwodu może nastąpić z rozstrzygnięciem o winie, bądź też bez orzekania w tym [...]

więcej
Mówiąc o kosztach rozwodu należy wskazać, iż przygotowując pozew o rozwód należy pamiętać o odpowiednich opłatach. W świetle obowiązujących [...]

więcej
Decyzja, czy rozwód ma mieć miejsce z orzekaniem o winie, czy bez orzekania o winie, stanowi jedną z najistotniejszych kwestii, z którą muszą [...]

więcej