Justyna Murzyńska-Ciupa

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2014 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu.

Radca prawny związany z kancelarią od 2014 r.

Głównym obszarem jej działalności jest pomoc prawna z zakresu prawa handlowego, w szczególności zakładanie i przekształcanie spółek. Specjalizuje się ponadto w prawie ochrony środowiska oraz prawie budowlanym.

Radcy prawny Justyna Murzyńska-Ciupa zajmuje się ponadto sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a w szczególności z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, rozwodów, separacji, małżeńskich umów majątkowych, rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego.

W Kancelarii zajmuje się zarówno obsługą klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Włada językiem angielskim.

powrót