Nasza oferta

Reprezentacja w sprawach regulujących relacje rodzinne, małżeńskie oraz w zakresie opieki nad dziećmi.

Reprezentacja klientów w sporach sądowych oraz w postępowaniu przedsądowym w zakresie prawa cywilnego.

Pomoc w dochodzeniu roszczeń za szkody będące skutkiem m.in. wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych.

Wsparcie i reprezentacja w trakcie procesu w sprawach związanych z prawem pracy.

Reprezentacja klientów w sprawach karnych przed prokuraturą lub Policją, jak i na etapie postępowania sądowego.

Świadczenie usług prawnych związanych z bieżącą obsługą prawną oraz doradztwem podatkowym.

Doradztwo w procesach tworzenia, przekształcania i łączenia spółek prawa handlowego oraz współpraca z biegłymi rewidentami

Doradztwo z zakresu prawa bankowego, w tym obsługa prawna banków.

Pozew WIBOR – reprezentacja sądowa i przedsądowa w celu usunięcia WIBOR-u z umowy kredytowej.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Pomoc w sprawach związanych z prawem administracyjnym.

Oddłużanie osób poprzez upadłość konsumencką oraz reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym.