Prawo karne

  • reprezentacja klientów w sprawach karnych przed prokuraturą lub policją, jak i na etapie postępowania sądowego;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa karno-skarbowego na etapie kontroli przed urzędem skarbowym, jak również  przed sądami w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe;
  • pomoc klientom w sprawach związanych z zarzutem popełnienia wykroczenia, ukaraniem mandatem karnym, w tym pomoc w odzyskaniu zatrzymanego prawo jazdy;
  • reprezentacja przedsiębiorców w sprawach karnych związanych z prowadzoną przez nich działalnością;
  • reprezentacja ofiar przestępstw występujących w procesie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, co przekłada się na szereg korzyści związanych z rekompensatą szkody lub możliwością dochodzenia zadośćuczynienia.