Prawo administracyjne

  • reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym pomoc w uzyskaniu decyzji administracyjnych oraz reprezentacja przed sądami administracyjnymi;
  • prowadzenie spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności z zakresu prawa budowlanego, prawa wodnego, prawo ochrony środowiska oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami;
  • prowadzenie spraw z zakresu ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o obywatelstwie polskim, w szczególności dotyczących uzyskania karty pobytu w RP, uzyskania statusu rezydenta długoterminowego UE, jak również poświadczenia obywatelstwa polskiego;
  • świadczenie  pomocy prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa weterynaryjnego, w tym obsługa prawna jednostek budżetowych takich jak inspektoraty weterynarii oraz doradztwo rolnikom w rozwiązaniu zawiłości prawnych z zakresu prawa weterynarii w ich bieżącej działalności.