Prawo rodzinne

  • świadczenie pomocy prawnej w sprawach o rozwód, separację oraz unieważnienie małżeństwa;
  • reprezentacja w sprawach o alimenty oraz ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • prowadzenie spraw o pozbawienie, ograniczenie oraz zawieszenie władzy rodzicielskiej oraz poszukiwanie optymalnych rozwiązań mających na celu dobro małoletnich dzieci;
  • reprezentacja w sprawach o rozdzielność majątkową między małżonkami oraz sporządzanie i doradztwo w zawieraniu małżeńskich umów majątkowych;
  • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego zarówno na drodze sądowej, jak i pozasądowej wraz z opracowywaniem optymalnych wariantów, pozwalających na jak najlepsze zabezpieczenie interesów klienta;
  • doradztwo i reprezentacja w sprawach o ubezwłasnowolnienie w przypadku potrzeby ustanowienia opieki lub kurateli;
  • współpraca z podmiotami zajmującymi się tematyką związaną z uzyskaniem świadczeń rodzinnych z terenu Unii Europejskiej.