Prawo podatkowe

  • doradztwo w zakresie prawa podatkowego oraz przedstawienia wariantów przeprowadzenia operacji gospodarczych;
  • dokonywanie analizy podatkowej krajowych i międzynarodowych transakcji handlowych zarówno w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, jak i podatku od czynności cywilnoprawnych;
  • doradztwo w tematyce podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego;
  • pomoc jednostkom sektora finansów publicznych zobowiązanym do stosowania ustawy o finansach publicznych i ustaw z nią powiązanych;
  • reprezentacja w sprawach podatkowych przed urzędami skarbowymi oraz urzędami kontroli skarbowej, jak również przed sądami administracyjnymi oraz sądami powszechnymi w sprawach karno-skarbowych.