Prawo handlowe

  • świadczenie usług prawnych związanych z bieżącą obsługą prawną oraz doradztwem podatkowym, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. W powyższy zakres wchodzi przede wszystkim opiniowanie i projektowanie umów celem zabezpieczenia interesów klienta, jak również reprezentacja przedsiębiorców w sporach z kontrahentami zarówno na etapie postępowań przedsądowych oraz w postępowaniach sądowych;
  • pomoc w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego, w tym przygotowywanie aktów założycielskich bądź innych aktów korporacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. W ramach powyższych usług mieszczą się czynności związane z obsługą prawną zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń jak również przygotowanie niezbędnej dokumentacji prawnej związanej z obsługą podmiotów gospodarczych oraz prowadzenie postępowań związanych z rejestracją zmian oraz wpisem nowych podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • doradztwo w procesach przekształcania oraz łączenia spółek prawa handlowego, jak również na etapie podejmowania decyzji co do przekształcenia oraz łączenia spółek. W powyższym zakresie Kancelaria współpracuje z biegłymi rewidentami, których pomoc jest konieczna do analizy podatkowej podmiotów, które mają zamiar zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej;
  • reprezentacja wierzycieli oraz dłużników w postępowaniu upadłościowym oraz restrukturyzacyjnym;
  • doradztwo z zakresu prawa bankowego, w tym obsługa prawna banków;
  • świadczenie usług prawnych w sektorze e-handlu (e-commerce), w tym tworzenie dla przedsiębiorców regulaminów sklepów internetowych.