Prawo zamówień publicznych

  • reprezentacja klientów w sporach sądowych oraz w postępowaniu przedsądowym;
  • przygotowywanie oraz opiniowanie umów: najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, darowizny, różnego rodzaju umów o dzieło, umów o roboty budowlane oraz szeroko pojętych umów nienazwanych;
  • doradztwo w sprawach związanych z zawarciem umowy sprzedaży, w tym sprzedaży nieruchomości budowlanych z rynku wtórnego oraz deweloperskiego, lokali oraz gospodarstw rolnych;
  • doradztwo w przedmiocie zabezpieczenia klienta w związku z zawarciem umowy pożyczki, pomoc kredytobiorcom w negocjacjach z bankiem i uzyskaniu satysfakcjonującego rozwiązania;
  • prowadzenie spraw dotyczących ochrony i wykonywania prawa własności, użytkowania wieczystego, hipoteki, zastawu, służebności oraz zasiedzenia. Nasze usługi obejmują w tym zakresie również pomoc w badaniu stanu prawnego nieruchomości, jak i analizę prawną umów związanych z nabyciem nieruchomości;
  • świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa spadkowego, w tym reprezentacja klientów w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, odrzucenie spadku, zachowek oraz doradztwo w sprawach dziedziczenia gospodarstw rolnych;
  • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych oraz o ochronę praw autorskich;
  • doradztwo w sprawach z zakresu prawa spółdzielczego oraz ochrony własności lokali.