Katarzyna Michalak-Lewko

Aplikant radcowski Katarzyna Michalak-Lewko ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w 2014 r. Jest autorką licznych artykułów naukowych i prac naukowo-badawczych.

Aktualnie jest uczestnikiem studiów podyplomowych na kierunku zamówienia publiczne.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych pozostają zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zobowiązań, odpowiedzialności kontraktowej, deliktowej, oraz prawa spadkowego. W Kancelarii zajmuje się sprawami z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, a także z zakresu stosunków pomiędzy rodzicami i dziećmi, rozwodów, separacji, małżeńskich umów majątkowych, rozdzielności majątkowej i podziału majątku wspólnego.

Główne obszary jej działalności zawodowej to prawo pracy, prawo spółek handlowych, z uwzględnieniem rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców i przekształceń, prawo zamówień publicznych oraz prawo gospodarcze.

W Kancelarii zajmuje się zarówno obsługą klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Reprezentuje klientów Kancelarii w postępowaniach przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej.

Włada językiem angielskim.

powrót