Maciej Tyła

Adwokat Maciej Tyła jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu prawa administracyjnego.

Głównym obszarem jego pracy jest dochodzenie odszkodowań od ubezpieczycieli. Zajmuje się pomocą osobom poszkodowanym w dochodzeniu świadczeń odszkodowawczych od polskich i zagranicznych ubezpieczycieli zarówno na etapie postępowania likwidacyjnego jak i sądowego. W obszarze jego praktyki znajduje się dodatkowo doradztwo  osobom poszkodowanym w wyniku błędów medycznych. W kręgu jego zainteresowań zawodowych pozostają  nadto zagadnienia z zakresu prawa karnego oraz gospodarczego.

Włada językiem angielskim.

powrót