Michał Sokołowski

Michał Sokołowski ukończył studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, broniąc pracy magisterskiej dotyczącej problematyki prawnej gospodarowania przestrzenią.

W kręgu jego zainteresowań mieszczą się zagadnienia związane z prawem cywilnym i gospodarczym. W trakcie studiów zdobywał doświadczenie na rynku ubezpieczeniowym i w zakresie obsługi przedsiębiorstw.

Włada językiem angielskim.

powrót