dr Maciej Gazda

Kancelaria Prawna Tyła

dr Maciej Gazda

Radca prawny

Radca prawny dr Maciej Gazda jest współpracownikiem Kancelarii, specjalizującym się w prawie zamówień publicznych, prawie autorskim oraz w prawie administracyjnym. Ukończył z studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowanie prawem przełożyło się na przygotowanie rozprawy doktorskiej, poświęconej tematyce zamówień publicznych, która została obroniona z wyróżnieniem. Wpisany na listę radców prawnych, prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Wielokrotnie skutecznie reprezentował Klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, wykorzystując swoją dużą wiedzę teoretyczną oraz praktyczne doświadczenie.

Z powodzeniem łączy pracę zawodową z pracą naukowo-dydaktyczną. Uczestnik szkoleń, kursów i konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Prowadził szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa inwestycyjnego.

Włada językiem angielskim i niemieckim.