Upadłość konsumencka

Nasza Kancelaria pomaga w prowadzeniu spraw, które związane są z upadłością, w tym upadłością konsumencką.

Upadłość konsumencka pozwala na wyjście ze spirali długów oraz przywrócenie płynności finansowej. Skierowana jest do osób nieprowadzących działalności gospodarczej. Główną zaletą upadłości konsumenckiej jest umorzenie długu. Co istotne, w przypadku wydania postanowienia o umorzeniu długów, dochodzi do automatycznego zawieszenia wszystkich dotychczasowych egzekucji komorniczych.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się ze złożeniem stosownego wniosku wraz
z wymaganą dokumentacją dotyczącą sytuacji finansowej osoby składającej wniosek, który składa się w sądzie, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zadłużonej.

Po ogłoszeniu upadłości rozpoczyna się etap tzw. upadłości właściwej. W pierwszej kolejności syndyk dokonuje ustalenia majątku upadłego oraz zleca jego oszacowanie. Następnie syndyk spienięża majątek osoby zadłużonej, o ile ta takowy majątek posiada oraz podejmuje czynności, mające na celu spłatę zadłużenia.

Oprócz „uwolnienia od długów”, osoba zadłużona musi liczyć się z konsekwencjami ogłoszenia upadłości, polegającymi na utracie możliwości zarządzania własnym majątkiem na rzecz syndyka. Oznacza to także, że bez zgody syndyka osoba zadłużona nie będzie mogła wziąć kredytu czy kupić sprzętu na raty. Nadto osoba zadłużona musi dbać o pracę zawodową, bowiem jej nagłe porzucenie może skutkować umorzeniem prowadzonego postępowania upadłościowego.